Privacyverklaring

Deze privacyverklaring is gemaakt op 24 mei 2018.

Kozijn Repair Service gevestigd aan de Cobradreef 8, 3564ET Utrecht, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in
deze privacyverklaring.

Persoonsgegevens die wij verwerken.

Kozijn Repair Service verwerkt uw persoonsgegevens omdat u producten van ons
afneemt en/of een aanvraag bij ons heeft gedaan.
Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

• Bedrijfsnaam
• Voor en Achternaam
• NAW en of bedrijfsgegevens
• Telefoonnummer
• Emailadres

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Kozijn Repair Service verwerkt uw persoonsgegeven voor de volgende doelen:

• Verzenden van onze nieuwsbrief en/of maling
• U te kunnen bellen en/of mailen indien dit nodig is om uw order en aanvragen te behandelen
• U offertes toe te sturen voor onze producten
• U te informeren over nieuwe producten in ons assortiment
• U te informeren over wijzigingen van onze producten
• U te informeren over acties op onze producten

Geautomatiseerde besluitvorming

Kozijn Repair Service neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Kozijn
Repair Service) tussen zit.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Kozijn Repair Service bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.
Uitgezonderd hiervan zijn de gegevens die wij langer moeten bewaren omdat de wet ons dit verplicht.

Delen van persoonsgegeven met derden

Kozijn Repair Service deelt uw persoonsgegevens met verschillende derden als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst en om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkingsovereenkomst om te zorgen voor een eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens, Kozijn Repair Service blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen, Daarnaast verstrekt kozijn Repair Service uw persoonsgegevens aan andere derden, Dit doen wij alleen met uw nadrukkelijke toestemming,

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken.

Kozijn Repair Service gebruikt cookies. Een cookies is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van uw
computer, tablet of smartphone.
Kozijn Repair Service gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld uw
voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren.
Bij uw eerste bezoek aan onze website hebben wij u al geïnformeerd over deze cookies en toestemming gevraagd voor het plaatsen hiervan.
U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Zie voor een toelichting: Veiliginternetten.nl

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de
gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Kozijn Repair Service

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@kozijnrepairservice.nl